неделя, 10 септември 2017 г.

Лафамилия Уникум


30  усмихнати минути ;) не усмахнати минути  
с
Кръстю Лафазанов  и  Елена Начева
-
Лафамилия  Лафазанови
влафторския   Elena Natcheva © ELA ,  Krastyu Lafazanov © ELA 

© Театър ЕЛА, София, България, Млечната Вселена

© Theatre ELA, Sofia , Bulgaria, The Milky Way

петък, 13 януари 2017 г.

Връх
Krastyu Lafazanov © ELA photography


Над облаците
Krastyu Lafazanov © ELA photography

Театър ЕЛА, Лафамилия Лафазанови


More / Още:

БРЯГ

               Галерия

                                  Театър