вторник, 23 декември 2014 г.

ЗИМАТА рисува
                                                                            photo web
                       ЗИМАТА  РИСУВА
                        Елена Начева


Зимата рисува с бяло

по платното на душата.

                     Рисува

                     спомени за блаGODат,

                     спомени за изобилие,

                     летни спомени без цвят,

спомен избелял

за любов изстинала...

рисува.


По душата, пребледняла

като платно от страх,

с най-зимното си бяло

рисува със размах.

Зимата не се шегува -
сърцето вледенява.
Всичко избледнява,
любов неспомнена студува,
топли цветове жадува,
но Зимата в бяло рисува, 
рисува...

Над картината й аз
нямам капчица власт. 
Зимата в душата се вихри,
обезцветява ме с ледени палитри.
Цвета любим полага упорито...
Готово - разраненото платно
е напълно покрито.
Зимата свършва.
Прекрасно! Радостта си не скривам...
На Зимата чудната дарба разкривам.
Виждам нейната картина ясно –
на душата ми платното цяло
сияе в чисто бяло - 
готово за начало.
                                 

                            Елена Начева © ЕLA.Copyrightphoto web, thanks
Ощe тук:

БЯЛО  ЦЯЛО


  
§                                     

Няма коментари:

Публикуване на коментар